Jak się z nami skontaktować?

Pocztą

Łopuszańska 37, 02-220
Warszawa, Poland,

E-mailem:

you@youbeautyshop.pl

  • Aby uzyskać dostęp do swoich danych
  • Aby to poprawić,
  • Żądać ich usunięcia,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość lub przetworzyć każdy zgłoszony przez Ciebie problem,

Cele marketingowe polegające na promowaniu naszych produktów i usług oraz nas samych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli niniejszego Rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania lub załatwienie zgłoszonej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie działań marketingowych.

Podmiotom, które hostują (przechowują) stronę internetową oraz wszelkie dane osobowe dla nas,

Dostawcy narzędzi służących do analityki serwisu.

Jest to dobrowolne, ale bez Twoich danych kontaktowych nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje wiadomości ani rozwiązać zgłoszonych przez Ciebie problemów

Za czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania lub rozpatrzenie zgłoszonego przez Ciebie problemu,

W celu prowadzenia działań marketingowych lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, kiedy przetwarzamy Twoje dane:

Na potrzeby marketingu bezpośredniego; sprzeciw taki nie wymaga uzasadnienia,

Na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; sprzeciw taki musi być uzasadniony Twoją konkretną sprawą