Regulamin sklepu internetowego You Beauty

1. Podstawy

W niniejszym Regulaminie sklepu internetowego www.youbeautyshop.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 • a. “Sprzedający” – MED MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 521-394-5081, KRS 0000931121, REGON: 520375855, e-mail: you@youbeautyshop.pl, tel. 451 056 090,
 • b . “Sklep” – sklep internetowy dostępny pod adresem www.youbeautyshop.pl i jego podstronach, oferujący produkty kosmetyczne marki You Beauty, w szczególności takie jak: Nożyczki, Cążki, akcesoria i inne produkty służące do użytku osobistego i zawodowego procedury pielęgnacyjne.
 • c. “Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
 • d. “Konto” – konto Klienta założone przez Klienta w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwiające w szczególności rejestrację składanych zamówień, podgląd dotychczasowych zamówień, podgląd wszystkich udzielonych przez Klienta zgód, możliwość zapisania kilku adresów do dostaw, możliwość podpięcia indywidualnego rabatu do konta.
 • e. “Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu Cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im nieodpłatnego założenia Konta w Sklepie, oraz zawieranie przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na poszczególnych podstronach Sklepu.

Treści prezentowane na stronie Sklepu, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może modyfikować asortyment Sklepu, ceny produktów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne (w tym ewentualne rabaty uzależnione od wielkości zamówienia). Istnieje możliwość zapłaty za Towar w innej walucie niż złote polskie – po wcześniejszym ustaleniu zasad płatności ze Sprzedawcą.
 2. Ceny towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat za niektóre formy płatności, które wskazane są odrębnie zgodnie z treścią danej podstrony Sklepu.

Wszelkie zakupy w Sklepie są możliwe po uprzedniej Rejestracji i założeniu Konta w Sklepie.

 1. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 2. Zakładając Konto w Sklepie Klient akceptuje Regulamin, czego potwierdzeniem jest złożenie stosownego oświadczenia w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto w Sklepie. Regulamin przesyłany jest również w formie pliku pdf na adres poczty elektronicznej Klienta.

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej. Istnieje możliwość realizacji zamówienia poza Unią Europejską po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu warunków ze Sprzedawcą.

 1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta: dostępu do sieci Internet, adresu poczty elektronicznej oraz standardowego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta i składania zamówień konieczne jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu do Konta, obsługi procesu składania zamówień oraz prowadzenia statystyk. Istnieje możliwość ich późniejszego usunięcia korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w przeglądarce internetowej lub przy pomocy innego oprogramowania.

3. Założenie Konta w Sklepie

Konto w Sklepie mogą założyć osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawna do. Założenie Konta jest bezpłatne.

 1. Osoba chcąca zawrzeć umowę o założenie Konta w Sklepu ze Sprzedawcą powinien kliknąć zakładkę „Rejestracja/Zarejestruj mnie” w odpowiedniej sekcji strony internetowej tworzącej Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w sprawie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
 2. Następnie powyższy formularz należy wypełnić i określić w nim: adres e-mail, hasło do Konta, adres, a w przypadku osób chcących otrzymać fakturę VAT także numer NIP lub PESEL. Po założeniu Konta, podany login i hasło będą wykorzystywane do logowania się do Konta.
 3. W celu wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracji w Sklepie konieczna jest akceptacja Regulaminu i Regulaminu oraz wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. W wyniku przesłania formularza Sprzedawca przesyła osobie chcącej założyć Konto na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą fakt założenia Konta w Sklepie wraz z Regulaminem w plik pdf.
 4. Klikając przycisk „Zarejestruj się”, Klient akceptuje ofertę Sprzedawcy. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa założenia Konta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy umowy o założenie Konta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, to jest od momentu określonego w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 18 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. Niniejsze postanowienie dotyczy także innych Klientów, którym przepisy prawa przyznają we wskazanym zakresie taką samą ochronę jak Konsumentów, w szczególności na podstawie art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Klient powinien przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie z należytą starannością, tak aby nikt nieupoważniony nie uzyskał do nich dostępu dane..

4. Złożenie i przyjęcie Zamówienia

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych poprzez Konto.
 2. Możliwość składania zamówień Klient ma po zalogowaniu do własnego Konta.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem Konta 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
 1. W celu w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient dokonuje wyboru towaru w Sklepie poprzez wybranie odpowiedniej zakładki produkt, a następnie kliknięcie przycisku „kup teraz!” ikona znajdująca się przy wybranym przez Klienta produkcie. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania kolejnych towarów do koszyka, usunięcia towarów już umieszczonych w koszyku oraz rezygnacji z zakupów.
 2. Po wyczerpaniu wszystkich towarów które Klient chce zamówić zostają dodane do koszyka i po wybraniu formy płatności i dostawy należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”. Po wybraniu sposobu dostawy i płatności wyświetlą się informacje o wybranym sposobie dostawy i płatności oraz koszcie. Wówczas kwota należności również zostanie zaktualizowana, poprzez dodanie do niej ewentualnych opłat za wybrane formy płatności i dostawy. Ewentualne uwagi do zamówienia można wpisać w odpowiednim polu.
 3. Towary widoczne w koszyku wraz z podaniem ich ilości i ceny oraz wybranych form dostawy i płatności wraz z ich kosztem , stanowią zaproszenie do złożenia Klientowi oferty zakupu tych towarów od Sprzedawcy.
 4. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego poprawność i potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź”. Klikając przycisk „Potwierdzam”, Klient składa Sprzedawcy ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 5. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, w wyniku czego związania Klienta ofertą.
 6. Następnie Sprzedawca potwierdzi drogą elektroniczną, wysłaną na adres e-mail podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie złożonej przez Klienta oferty. . Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środków komunikacji elektronicznej Klienta w celu zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem pod warunkiem, że stan magazynowy umożliwia dostawę wszystkich produktów.
 1. Klient wybiera sposób płatności i dostawy dobra. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, płatność za pośrednictwem PayPal.pl, szybki przelew Przelewy24, płatność za pobraniem. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, wysyłka z wykorzystaniem paczkomatu, przesyłka Poczty Polskiej.
 2. Koszty związane z obsługą płatności i dostawą towaru ponosi przez Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może określić określony próg wartości zakupów, którego przekroczenie przez Klienta spowoduje, że koszty dostawy lub płatności zostaną pokryte przez Sprzedawcę. Wszelkie koszty związane z dostawą oraz sposób płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 3. Informacje o sposobach płatności i dostawie towarów, próg wartości, którego przekroczenie przez Klienta spowoduje, że koszty dostawy lub płatności zostaną pokryte przez Sprzedawcę, a także koszt towaru dostępne są w odpowiedniej zakładce w Sklepie.  </ li>
 1. Klient może zgłosić żądanie wystawienia dla niego faktury VAT dokumentującej umowę sprzedaży, która została została zawarta na podstawie obowiązującego Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin Klient dokonując zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od wartości dodanej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane na fakturze VAT wskazane przez Klienta.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej doręczana jest Klientowi pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 6. Klient jest uprawniony do otrzymania faktury w formie papierowej, jeżeli wraz z zamówieniem przesłanym do Sprzedawcy złoży oświadczenie o chęci otrzymania fakturę VAT w formie papierowej.
 1. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia:
  – w przypadku opcji polegającej na dokonaniu przedpłaty zostanie wybrany – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  – w przypadku wyboru systemu PayPal lub Przelewy24 – po uzyskaniu przez Sprzedawcę autoryzacji transakcji u operatora płatności,
  – w przypadku wybrano płatność za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.
 2. Zwyczajowo Sprzedawca realizuje zamówienia w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Jeżeli termin realizacji okaże się dłuższy, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji.

5. Konto

 • Klient ma możliwość śledzenia statusu zamówienia po zalogowaniu się do swojego Konta.
 • Po zalogowaniu się do Konta Klient ma również możliwość aktualizacji swoich danych osobowych podanych przy zakładaniu Konta.

6. Gwarancja

 1. Sprzedawca jako Gwarant udziela Klientowi gwarancji braku wad prawnych i fizycznych w towarach zakupionych przez Klienta.
 2. Gwarant zapewnia, że towar nadaje się do normalnego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym towarze.
 4. Gwarancja nie obejmuje towarów, które na podstawie przedłożonych dokumentów oraz danych o produkcie nie mogą być zidentyfikowane jako towary zakupione u Gwaranta.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady objętej gwarancją, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Gwaranta poprzez wypełnienie i odesłanie formularz reklamacyjny zawierający:
  a) nazwę produktu, numer katalogowy, datę zakupu, numer faktury VAT lub innego dokumentu księgowego wystawionego w związku z zakupem towaru,
  b) datę ujawnienia wady,< br>c) na czym polega nieprawidłowe działanie towaru,
  d) jakie oczekiwania ma Klient co do działania Gwaranta w celu usunięcia wady.
 2. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, na stronie www.youbeautyshop.pl. W celu skorzystania z gwarancji Klient zobowiązany jest dostarczyć towar do siedziby Gwaranta. Za prawidłowe zapakowanie i dostarczenie towaru do Gwaranta odpowiedzialny jest Klient.
 3. Po dostarczeniu towaru przez Klienta Gwarant zobowiązany jest – według własnego uznania – do zwrotu zapłaconej ceny, obniżenia ceny, naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad – jeżeli stwierdzą, że reklamowany produkt faktycznie posiada wady.
 4. Gwarant spełni zobowiązania gwarancyjne w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia produktu przez Klienta. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Gwaranta okaże się to niemożliwe, Gwarant zobowiązany jest do jak najszybszego wypełnienia swoich zobowiązań.
 5. Po spełnieniu zobowiązań gwarancyjnych Gwarant poinformuje Klienta o dokonaniu przelewu na jego rachunek bankowy lub o wymianie i przesłaniu towaru do Klienta.
 6. Gdy Gwarant dostarczy Klientowi produkt wolny od wad w zamian za produkt wadliwy, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad.
 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia przez Gwaranta faktury VAT lub innego dokumentu księgowego na zakupiony towar.
 2. Wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji realizowane będą na terenie Polski w siedzibie Gwaranta.
 3. gwarancja nie wyłącza, nie uchybia i nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Skorzystanie z jakichkolwiek uprawnień z tytułu gwarancji pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi.

7. Zwroty i Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi (niezależnie czy spełnia definicję konsumenta) przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość z Sprzedawcy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub objęcia rzeczy w posiadanie przez osobę trzecią inną niż przewoźnik lub osoba wskazana przez Klienta. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej partii lub części albo gdy wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik przejmuje w posiadanie ostatnią partię lub część. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej z rzeczy lub objęcia przez osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazana przez Klienta posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego w pisemnie, przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie www. youbeautyshop.pl.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od momentu połączenia.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości rzeczy będącą wynikiem korzystania z niej w sposób większy niż jest to konieczne do ustalenia charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącej wynikiem jej używania, Sprzedawca potrąci z kwoty zwracanej zapłaty kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości rzeczy używanej.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu albo mająca krótki termin przydatności do użycia albo w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, aw każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. Adres, pod który Klient powinien podać zwrot towaru na adres
  MED MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  adres ul. Ryzowa 33A, 02-495
  Warszawa.
 13. Pełne informacje o prawie odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.
  1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 pismo lub pocztą elektroniczną na adres na adres e-mail: you@youbeautyshop.pl lub telefonicznie lub w innej formie.
  2. Dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane niezbędne do jego identyfikacji) ), aw reklamacji należy podać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu dorozumianego rękojmia jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego

8. Czas trwania umowy o założenie Konta

Umowa z Klientem polegająca na założeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Klient może, wypowiedzieć w dowolnym momencie umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 lit. a, pocztą elektroniczną na adres you@youbeautyshop.pl lub w innej formie. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie wyłącznie w następujących sytuacjach:
  a. zamknięcie Sklepu przez Sprzedawcę,
  b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towaru informacji niezgodnych z prawem,
  c. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  d. zamieszczania na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym (w szczególności zawierających treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawa innych osób) – Sprzedawca ma prawo usunąć lub odpowiednio zmodyfikować takie wypowiedzi.
  W takim przypadku umowa o świadczenie usług założenie Konta w Sklepie wygasa z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia

9. Postanowienia końcowe

 1.  Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie na celu ułatwienie orientacji w jego treści.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz pod adresem https://youbeautyshop.pl
 3.  Polityka prywatności https://youbeautyshop.pl.

Prawo odstąpienia od umowy 
Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej z rzeczy albo objęcia w posiadanie ostatniej z rzeczy osoby trzeciej innej niż przewoźnik lub wskazana przez Ciebie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić MED MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, 451 056 090 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy szablonu, jednak nie jest to obowiązkowe. Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://youbeautyshop.pl. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację o wykonaniu przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia gdy zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dowodu jej wysłania z powrotem są nam dostarczane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadasz tylko za utratę wartości rzeczy wynikającą z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.