Polityka Prywatności Sklepu Internetowego You Beauty

1. ​Postanowienia wstępne

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie www.youbeautyshop.pl Sklep Internetowy, o ile przez Klienta rozumie się, w zależności od kontekstu, Klienta lub Gościa odwiedzającego stronę Sklepu.

MED MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul. Łopuszańska 37, 02-220

Warszawa, Poland, NIP 521-394-5081, e-mail: you@youbeautyshop. plzwana dalej „Sprzedawcą”, ustala niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

2. Dane osobowe

W celu skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, każdy Klient musi wypełnić stosowny formularz. Wymaga podania określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże są one niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę usług na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu. Bez danych osobowych nie jest możliwe świadczenie tych usług.

Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, formularzu zamówienia lub w jakiejkolwiek korespondencji ze Sprzedawcą przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w polskim prawie, a przede wszystkim Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/., zwanego dalej „RODO” ”.

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów innemu podmiotowi, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Sprzedawca zawiadamia również, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi hostingowe dla Sklepu lub danych, dostawca narzędzi do wysyłki newsletterów, dostawca narzędzi analitycznych, dostawca narzędzi marketingowych agencje marketingowe, operatorzy metod płatności dostępnych w Sklepie, dostawcy i poczta dostarczający produkty zakupione w Sklepie, franczyzobiorcy Sprzedawcy oraz w zakresie danych podanych w formularzu oceny produktu – osoby odwiedzające Sklep Witryna sklepu.
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na dwa sposoby, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
  a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia,
  b) na podstawie innego prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy; sprzeciw musi być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta i wykorzystuje je w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych w Sklepie, w tym na potrzeby rozpatrzenia reklamacji oraz skorzystania z prawa odstąpienia od umowy odpowiedzieć na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym  w celu obsługi zgłoszonej przez Klienta Sprzedawcy sprawy w celu umożliwienia Klientowi wyrażenia opinii o produkcie i opublikowania tej opinii na stronie Sklepu oraz w celach marketingowych polegających na promowaniu Sprzedawcy , ich usługi oraz Sklep.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. W prawnie uzasadnionym interesie administratora leży prowadzenie marketingu usług własnych oraz samego Sprzedawcy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania i rozpatrzenie zgłoszonej przez niego sprawy oraz umożliwienie Klientowi wyrażenia opinii o produkcie oraz umieszczenia jej na stronie Sklepu.
 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody Klienta, którą może wyrazić w odrębnym oświadczeniu, Sprzedawca uprawniony jest do przesyłania newsletterów na adresy przez nich określone, w tym wszelkie informacje dotyczące nowych produktów lub akcji promocyjnych. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie również art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient wyrazi taką zgodę, może ją później w każdej chwili odwołać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonywania obowiązków przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń oraz okresowi przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w ramach działań marketingowych będą przetwarzane do czasu ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych na adres e-mail -Adres mailowy. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozpatrzenia sprawy, której dotyczy. Dane osobowe przetwarzane w celu wyrażenia przez Klienta opinii o dowolnym produkcie, w związku z publikacją takiej opinii będą przetwarzane tak długo, jak produkt objęty opinią będzie dostępny w Sklepie.

you@youbeautyshop.pl zwana dalej „Sprzedawcą”, ustala niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

3. Pliki Cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które następnie mogą zostać odczytane przez Sprzedawcę.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji każdego Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) zapamiętania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c,) dostosowania treści newslettera do preferencji każdego Klienta;
  d) wykrywania naruszeń uwierzytelniania w Sklepie;
  e) w celach marketingowych, w tym remarketingu, to jest wyświetlania Klientom reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawcy na innych stronach internetowych.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu:
  A. popularyzuje Sklep za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook, Instagram.
 4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  A. „sesyjne”: są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu każdego Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  B. „stałe”: przechowywane są na urządzeniu każdego Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia

Sprzedawca informuje również Klientów o możliwości takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
Sprzedawca wskazuje również, że pliki cookies mogą zostać usunięte przez Klienta po ich zapisaniu przez Sprzedawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, oprogramowanie przeznaczone do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta klient.
Poniższe linki prowadzą do informacji o sposobach usuwania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Sprzedawca informuje również Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta lub je ogranicza, może ograniczyć funkcjonalność świadczonych usług. Podobne konsekwencje może wyniknąć z usunięcia plików cookies podczas świadczenia usług. Może to uniemożliwić zalogowanie do Sklepu lub przerwać sesję po zalogowaniu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

4. Różne

Klienci nie mogą korzystać z usług oferowanych w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem

Sprzedawca rejestruje również adres IP komputera, z którego każdy Klient korzysta w celu odwiedzenia Sklepu. Powyższe ma na celu optymalizację zawartości Sklepu, tak aby jak najbardziej odpowiadała potrzebom każdego Klienta

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: you@youbeautyshop.pl
 2. Polityka dostępna jest na stronie internetowej https://youbeautyshop.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.